Oppdatert web

Da er web’en oppdatert med den informasjonen jeg har fått. Nå må vi samle info og bilder, og publisere for alle de andre utstillere.